Okrutna siostra

16 listopada, czwartek, 10.00 i 11.30

OKRUTNA SIOSTRA

Łukasz Szypkowski – gęśle

Emilia Raiter – harfa gotycka, harfa

Olena Yeremenko – nyckelharpa, moraharpa

Żył sobie pewien król na wschodzie,

gdzie zielony gaj

i żyła pani na zachodzie,

wciąż tam serce wraca

Ze wschodu na zachód płynęły pieśni: o zdradzie, miłości, tęsknocie, zbrodni i o spotkaniu z Innymi. Pozbieraliśmy te pieśni: o okrutnej siostrze, która z zazdrości zabija młodszą, o Tomaszu, który nigdy nie mógł skłamać, o porwanej przez elfy pani Izabeli. Są wśród nich pieśni proste i dworskie, dzieła bezimiennych autorów i wybitnych poetów.

Spektakl Okrutna siostra to wędrówka ze wschodu na zachód Europy śladem najpopularniejszych wątków balladowych. Motywy i postacie, takie jak dzieciobójczyni czy tytułowa okrutna siostra, wędrowały po kontynencie, przekształcając się w rozliczne wersje śpiewane w różnych językach. To zawsze ta sama, ale za każdym razem na nowo rozgrywająca się historia. Czasem dotyczy wydarzeń zwykłych, ale przerażających powszechnością zbrodni i nieszczęścia; czasem zajść nadzwyczajnych, działających na wyobraźnię niesamowitością spotkania z Innym, nieznanym i wytęsknionym albo – przerażającym, unikanym, tchnącym grozą unicestwienia.

Oprócz utworów anonimowych autorów ze Szkocji, Anglii, Francji, Ukrainy i Polski usłyszmy też poezję Bolesława Leśmiana, Seweryna Goszczyńskiego i Aleksandra Chodźki. Jest to więc program także o tym, jak płynna jest granica między literaturą a codzienną opowieścią o zdarzeniach niezwykłych.

A wszystko osnute na stu strunach, wypowiedziane i wyśpiewane trójgłosem Emilii Raiter, Oleny Yeremenko i Łukasza Szypkowskiego.

Dla widzów powyżej 16 lat

Czas trwania: 1 h

************

Thursday, November 16, 10.00 and 11.30

THE CRUEL SISTER

Łukasz Szypkowski – fiddle

Emilia Raiter – Gothic harp, harp

Olena Yeremenko – nyckelharpa, moraharpa

There lived a king in the east

Where a green grove grows

And there lived a lady in the west

Where the heart keeps returning.

From the east to the west went the songs: of unfaithfulness, of love, of longing, of crime, and of meeting Others. We have collected them – songs about the cruel sister who kills the younger one out of envy, about Tom who could never lie, about Lady Isabel abducted by the elves. There are folk songs among them as well as courtly ones, songs by anonymous authors and by famous poets.

The Cruel Sister is a journey from the east to the west of Europe, tracing the most popular ballad themes. Motifs and characters – such as the child killer or the eponymous cruel sister – spread around the continent, morphing into different versions sung in many languages. It is always the same story, but each time playing itself out differently. Sometimes it deals with ordinary events, shocking in their plentitude of malefaction and misfortune; and sometimes with extraordinary ones, stirring the imagination with uncanniness, strange encounters, the unknown and longed for or, conversely, the terrifying, avoided, portending possible annihilation.

Besides pieces by anonymous authors from Scotland, England, France, Ukraine, and Poland, we will listen to poetry by Bolesław Leśmian, Seweryn Goszczyński, and Aleksander Chodźko. This is also a program about the fluid boundary between literature and everyday storytelling about extraordinary events.

All this woven around a hundred strings, spoken and sung in the voices of Emilia Raiter, Olena Yeremenko, and Łukasz Szypkowski.

For viewers aged 16 and up

Duration: 1 hour

 

Zobacz wszystkie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s